Sue Lloyd

Sue Lloyd

Sue Lloyd giành hơn 20 năm giảng dạy ở trường tiểu học Woods Loke (Suffolk). Trong thời gian công tác, cô sử dụng các phương pháp phát âm, đồng thời phát triển và cải tiến chúng từ nghiên cứu, lời khuyên cũng như kinh nghiệm thực tế mà cô và các đồng nghiệp có được. Cô là tác giả của nhiều sách và tài liệu về ngữ âm trong chương trình Jolly Phonics và được xem là chuyên gia trong lĩnh vực này. Cô đã đi khắp thế giới để đào tạo phát âm tổng hợp và tư vấn chính sách xóa mù chữ.