Su Hyun Yoo

Su Hyun Yoo

Su Hyun Yoo hiện đang làm nghiên cứu viên cấp cao tại Trung tâm nghiên cứu dựa trên dữ liệu hóa học của Viện nghiên cứu công nghệ hóa học Hàn Quốc (KRICT), Daejeong, Hàn Quốc. Nghiên cứu của anh dựa trên khoa học vật liệu tính toán, vật lý bán dẫn, khoa học bề mặt và vật lý khiếm khuyết.