Stevie Harvey

Stevie Harvey

Stevie Harvey (sinh ngày 17 tháng 1 năm 1957) là diễn viên hài, người dẫn chương trình truyền hình, phát thanh viên radio, diễn viên và nhà văn Mỹ. Ông còn là tác giả của những cuốn sách như "Act Like a Lady,Think Like a Man" (Cư xử như đàn bà, suy nghĩ như đàn ông) được xuất bản vào tháng 3 năm 2009, và cuốn sách "Straight Talk, No Chaser: How to Find and Keep a Man".