Steven Macatonia

Steven Macatonia

Steven Macatonia là người sáng lập Union Hand-Roasted Coffee, một trong những nhà xay cà phê uy tín nhất ở Anh. Được thành lập vào năm 2001, công ty hiện nay đã có doanh thu 16 triệu bảng Anh và có gần 80 nhân viên.