Stefanie Scharnberg

Stefanie Scharnberg

Stefanie Scharnberg sinh năm 1967 tại Hamburg, cũng là nơi cô hoàn thành khóa học nghề bán sách. Cô đến Florence để học hội họa và đến năm 1992, cô trở lại Đức, lại làm công việc bán sách và hiện đang sống ở Freiburg với tư cách là một họa sĩ minh họa.