Stefanie Dahle

Stefanie Dahle

Stefanie Dahle sinh ra ở Schwerin (1981). Thủa thơ ấu, cô dành nhiều thời gian xem những cuốn sách tranh. Sau này, cô học minh họa tại HAW Hamburg - và hiện tại, cô là một hoạ sĩ vẽ tranh minh hoạ.