Stan Sthanunathan

Stan Sthanunathan

Stan Sthanunathan từng là Phó Chủ tịch điều hành của Unilever.

Trước khi gia nhập Unilever, ông đã từng là Phó Chủ tịch Chiến lược và Hiểu biết về Tiếp thị của Tập đoàn Coca-Cola tại Atlanta, đứng đầu bộ phận này trên phạm vi toàn cầu.

Stan Sthanunathan đã đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng bao gồm thành viên Hội đồng Quản trị tại Hiệp hội Nghiên cứu Quảng cáo (Advertising Research Foundation). Ông cũng là Chủ tịch của Hội đồng Quản trị về Chất lượng Dữ liệu Trực tuyến của ARF và đã giảng dạy về Hiểu biết về Người tiêu dùng tại Trường Kinh doanh Sloan (MIT), Đại học Yale, Đại học Wisconsin.