Sophie Mas

Sophie Mas

Sophie Mas là nhà sản xuất phim làm việc tại Paris và Hoa Kỳ. Danh sách phim của cô bao gồm Call Me By Your Name của Luca Guadagnino và các phim của James Grey và Oliver Assayas.