Sophie Lamoureux

Sophie Lamoureux

Sophie Lamoureux là một nhà báo và nhà văn người Pháp. Cô hiện đang sống ở Toulouse