Sony Global Education

Sony Global Education

Sony Global Education là một tổ chức quốc tế tận dụng sự kết hợp giữa con người và công nghệ để xây dựng một tương lai giáo dục đặc biệt. Họ tin rằng "tính cá nhân" và "đa dạng" là ưu tiên hàng đầu trong việc giáo dục trong thời đại mới, nơi con người và máy móc tồn tại cùng nhau. Sony Global Education định nghĩa mục tiêu của giáo dục là "tạo nên tương lai".

Mỗi người đều có khả năng đón nhận tương lai một cách phấn khích và sống cuộc đời của họ với những giá trị khác biệt - để phát triển nguồn nhân lực và xã hội như vậy, Sony Global Education mở rộng các sản phẩm và dịch vụ của mình để cung cấp cho mọi người cơ hội học tập sáng tạo. Sony Global Education kết xây dựng một tương lai giáo dục đa dạng và độc đáo, nơi mọi người có thể thể hiện bản thân và phát triển khả năng riêng của họ.