Songsin Tiewsomboon

Songsin Tiewsomboon

Songsin Tiewsomboon sinh năm 1981, tại Bangkok, Thái Lan. Là nhà văn đồng thời là họa sĩ tự minh họa cho truyện mình viết - những tác phẩm truyền tải tư tưởng của anh, mới lạ về phong cách, độc đáo về nội dung, kích thích trí tưởng tượng của người đọc.

Chín mạng là tác phẩm tiêu biểu nhất của Songsin Tiewsomboon, tác phẩm đạt được nhiều giải thưởng, được dịch ra nhiều thứ tiếng và chuyển thể thành phim hoạt hình.