Sơn Đào

Sơn Đào

Sơn Đào tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế tại Mỹ. Sau 7 năm học tập và làm việc tại Mỹ, anh trở về Việt Nam và phát triển công việc kinh doanh riêng về các lĩnh vực bất động sản, fitness và proptech.

Năm 2020, Sơn Đào giữ vị trí CEO/Co-founder thương hiệu PROPFIT – nền tảng nghiên cứu bất động sản, công ty con của tập đoàn VNDIRECT.

Bên cạnh việc điều hành doanh nghiệp, Sơn Đào sở hữu kênh Youtube về quản lý tài chính nhằm chia sẻ những câu chuyện và những định hướng trong việc quản trị tài chính cá nhân hướng đến tự do tài chính. Anh cũng nhận lời mời là diễn giả trong các sự kiện chuyên gia, podcast hướng đến những giá trị có ích cho cộng đồng. Kênh Youtube của Sơn Đào:

https://www.youtube.com/@sdao533