Simon Armstrong

Simon Armstrong

Simon Armstrong là một tác giả người Anh có bằng Triết học và Văn học. Anh còn là biên tập viên loạt bài cho Tate Photography Series và là người sáng lập cửa hàng sách trực tuyến Errant Books.