Sieb Posthuma

Sieb Posthuma

Sieb Posthuma (1960-2014) là một nhà thiết kế trong nhiều lĩnh vực, bao gồm thiết kế tem bưu chính, trang phục và bối cảnh sân khấu cho nhà hát và các bức tranh tường lớn. Ngoài ra, ông còn viết và minh họa nhiều cuốn sách dành cho trẻ em. Phong cách của Sieb đặc trưng trong việc sử dụng màu sắc, các yếu tố đồ họa và sự hài hước một cách phong phú.