Shihōken Seishi

Shihōken Seishi

 Shihōken Seishi là một nhân vật bí ẩn. Có nhiều phỏng đoán Shihōken Seishi là bút danh khác của Kimura Kenkadō (1737-1802) – một nhà sưu tầm sách và là một học giả rất nổi tiếng ở Osaka.