Sheila Kanani

Sheila Kanani

Tiến sĩ Sheila Kanani là một nhà khoa học, giáo viên vật lý, diễn viên hài và tác giả được yêu thích. Cô thường xuyên đóng vai trò là một đại sứ khoa học, thăm các trường học và diễn thuyết tại các sự kiện. Hiện tại, Sheila đảm nhiệm vị trí Chuyên gia Giáo dục, Truyền thông tại Hội Thiên văn Hoàng gia Anh.