Sethu Vijayakumar

Sethu Vijayakumar

Sethu Vijayakumar (sinh năm 1970) là Giáo sư về Robot học tại Đại học Edinburgh và là giám khảo của chương trình Robot Wars của BBC2. Ông là Đồng Giám đốc Chương trình về Trí tuệ nhân tạo tại Viện Alan Turing, Viện Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo Quốc gia Vương quốc Anh.