Sei Toaza

Sei Toaza

Sei Toaza là một tác giả gia nhập đường đua light novel với tác phẩm đầu tay được xuất bản bởi MF Bunko J, Tosho Meikyuu. Cuốn light novel dài 520 trang này được minh họa bởi Shirabi.