Sébastien Chebret

Sébastien Chebret

Sébastien Chebret là một họa sĩ người Pháp, ông có bằng Thạc sĩ nghệ thuật hình ảnh tại Bordeaux. 

Ông sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau, bao gồm màu gouache, acrylic, kỹ thuật dán giấy, và các phương tiện kỹ thuật số. Ông đã làm việc với nhiều nhà xuất bản, bao gồm Gallimard, Milan, Fleurus và l’Elan vert.