Sebastian Coenen

Sebastian Coenen

Sebastian Coenen học thiết kế tại Đại học Khoa học Ứng dụng Münster và làm họa sĩ minh họa tự do ở Mönchenladbach cho nhiều nhà xuất bản và đại lý khác nhau kể từ năm 2007. Vì đã cầm cây bút trong tay cả đời, anh biến niềm đam mê của mình thành sự nghiệp và luôn vui vẻ trước những thử thách mới.