Sean Ellis

Sean Ellis

Sean Ellis là CEO kiêm nhà sáng lập của Growth Hackers.com, Cộng đồng trực tuyến các "growth hacker” lớn nhất thế giới với 1,8 triệu người dùng trên toàn cầu. Sean đặt ra thuật ngữ “growth hacking” vào năm 2010. Trước GrowthHackers, Sean phụ trách việc tăng trưởng và marketing cho Dropbox, Eventbrite, LogMeln (IPO), Uproar (IPO) và Lookout. Ông thường xuyên nói chuyện tại các công ty khởi nghiệp và các Công ty trong danh sách Fortune 100; ông cũng thường xuất hiện trên các tờ The New York Times, Wall Street Journal, Wired, và Fast Compang cũng như trên Inc.com và TechCrunch.