Sarah Walsh

Sarah Walsh

Họa sĩ minh họa với hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc với nhiều nhà xuất bản lớn trên thế giới.

http://www.sarahwalshmakesthings.com/