Sarah Turner

Sarah Turner

Sarah Turner sống ở Devon cùng chồng và ba cậu con trai. Cô bắt đầu viết với cái tên The Unmumsy Mum vào năm 2013, ghi lại câu chuyện 'mụn cóc và tất cả' của mình về cách nuôi dạy con cái. Trước đây cô viết lách hoàn toàn vì sở thích, nhưng sự thành công của trang blog và trang Facebook của Sarah sau đó đã thúc đẩy cô cân nhắc việc viết lách chuyên nghiệp hơn.