Sarah Rebar

Sarah Rebar

Sarah Rebar là một Họa sĩ/ Tác giả ở Los Angeles. Cô tốt nghiệp BFA chuyên ngành Đồ họa và Thiết kế tại Đại học Syracuse.

Hiện tại, cô làm việc tự do cho nhiều khách hàng khác nhau như Netflix, Random House, Nickelodeon và JibJab.