Sarah Pekkanen

Sarah Pekkanen

Sarah Pekkanen là tác giả sách bán chạy của USA Today. Bà là một phóng viên điều tra, đồng thời là cây bút chuyên viết phóng sự. Sarah đã là biên tập viên ở Simon & Schuster trong vòng hơn hai mươi năm. Trước khi bước vào ngành xuất bản, bà đã làm ở tạp chí Allure và có bằng thạc sĩ báo chí ở Đại học Columbia.