Sarah Hutton

Sarah Hutton

Tiến sĩ Sarah Hutton làm việc tại Khoa Vật lý và Thiên văn học tại Đại học College London. Bà tập trung vào việc khuyến khích phái nữ học vật lý và chia sẻ niềm vui của vật lý với bất kỳ ai sẵn sàng lắng nghe.