Sarah Andersen

Sarah Andersen

Sarah Andersen là một họa sĩ truyện tranh và hoạ sĩ minh họa người Mỹ, đồng thời là tác giả của webcomic Sarah's Scribbles.