Sano Yoko

Sano Yoko

Sano Yōko (28/06/1938 - 05/11/ 2010) là một nhà văn và họa sĩ minh họa sách thiếu nhi người Nhật. Bà xuất bản rất nhiều sách dành cho trẻ em, đồng thời vẽ minh họa cho tác phẩm của các nhà văn khác. Ngoài ra bà còn dịch sách tranh sang tiếng Nhật.