Sandra Blakeslee

Sandra Blakeslee

Sandra Blakeslee (sinh năm 1943) là phóng viên khoa học người Mỹ của tờ The New York Times. Đồng thời, bà còn là nhà văn-khoa học, chuyên về khoa học thần kinh. Cùng với nhà thần kinh học V. S. Ramachandran, bà là tác giả cuốn sách khoa học nổi tiếng xuất bản năm 1998: Phantoms in the Brain: Probing the Mysteries of the Human Mind.