Samantha Snowden

Samantha Snowden

Samantha Snowden là chuyên gia trong lĩnh vực hướng dẫn và tạo điều kiện tập trung tâm thức cho thanh thiếu niên, người trưởng thành, gia đình, trường học và giáo viên. Cô có bằng cử nhân chuyên ngành tâm lý từ Đại học California, Los Angeles (UCLA) và bằng thạc sĩ chuyên ngành tâm lý lâm sàng và giáo dục từ Đại học Columbia. Hiện tại, Samantha đang làm việc tại Peak Brain Institute. 

Với kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực tâm lý và tâm thức, Samantha Snowden đã hướng dẫn cho nhiều đối tượng khác nhau, giúp họ hiểu rõ hơn về tâm thức và cách áp dụng nó vào cuộc sống hàng ngày.