Samantha Shannon

Samantha Shannon

Samantha Shannon (sinh ngày 8 tháng 11 năm 1991) là một tác giả người Anh chuyên viết truyện viễn tưởng đen tối và giả tưởng.