Sam McBratney

Sam McBratney

Sam McBratney là tác giả của hơn một trăm cuốn sách và kịch bản. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là Con yêu bố chừng nào.

Sam từng học Lịch sử và Khoa học Chính trị tại Trinity College, Dublin; sau đó trở thành giáo viên. Ông nghỉ hưu sớm để tập trung vào sự nghiệp viết lách. Ban đầu ông viết sách thiếu nhi với mục đích giúp đỡ các trẻ em gặp khó khăn với việc đọc, nhưng sau đó ông tiếp tục viết thêm nhiều sách nữa, bởi "đơn giản là việc tưởng tượng khiến tôi cảm thấy vui”