S. R. Crockett

S. R. Crockett

Samuel Rutherford Crockett là một tiểu thuyết gia người Scotland. Sự nghiệp viết lách của ông bắt đầu như một cách để hỗ trợ bản thân thông qua việc học. Ông đã có nhiều bài báo và truyện ngắn/ký họa được đăng trên nhiều tạp chí đương đại. Samuel xuất bản trung bình 2 cuốn tiểu thuyết mỗi năm trong suốt sự nghiệp lâu dài của mình.