Rupi Kaur

Rupi Kaur

Tác giả, nhà thơ nổi tiếng người Canada, sở hữu tài khoản Instagram với hơn 4 triệu lượt theo dõi. Tác phẩm "Sữa và Mật" của cô có thể được coi là hiện tượng toàn cầu.