Rosie Nguyễn

Rosie Nguyễn

Rosie Nguyễn, tên thật là Nguyễn Hoàng Nguyên, tác giả quyển sách Ta ba lô trên đất Á. Hiện cô đang làm công việc viết tự do. Bên cạnh việc viết sách, viết báo, Rosie Nguyễn còn là giám đốc dự án một chương trình phượt dành cho giới trẻ do UNESCO chủ trì, tổ chức các chương trình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm.