Rosa M. Curto

Rosa M. Curto

Rosa Maria Curto Milà là một họa sĩ minh họa, đồng thời cô còn tổ chức một số buổi hội thảo để từ đó giúp cô tiếp xúc với thế giới trẻ em.