Romain Guyard

Romain Guyard

Romain Guyard là một họa sĩ minh họa người Pháp. Anh sinh ngày 25 tháng 3 năm 1978 tại Paris. Romain có nền tảng học thuật rất phong phú với bằng tiến sĩ Vật lý, Quang học và Cơ học về thiết kế cấu trúc cảm biến sợi quang.