Rolf Dobelli

Rolf Dobelli

Rolf Dobelli (15 tháng 7 năm 1966) là một tác giả và doanh nhân người Thụy Sĩ. Ông thể hiện sự bất mãn ngày càng tăng của mình đối với thế giới kinh doanh thuần túy thông qua cuốn tiểu thuyết năm 2003 của ông có tựa đề 35 - A Midlife Story. Tiếp sau đó là cuốn sách vào năm 2004 của ông, And what do you do for a living (Và bạn làm gì để kiếm sống).