Roger Bowie

Roger Bowie

Roger Bowie là một nhà điều hành giàu kinh nghiệm với hơn 35 năm kinh nghiệm trong vai trò quản lý cấp cao.

Hiện tại ông cũng đang tham gia vào các dự án truyền thông và âm nhạc.