Rod Campbell

Rod Campbell

Rod Campbell (sinh ngày 4 tháng 5 năm 1945) là tác giả và họa sĩ minh họa người Scotland. Sinh ra ở Scotland vào năm 1945, ông lớn lên ở Zimbabwe và trở về Anh để lấy bằng tiến sĩ về hóa học hữu cơ. Năm 1980, ông tham gia lĩnh vực xuất bản dành cho trẻ em, nơi ông bắt đầu thiết kế những cuốn sách sáng tạo với các yếu tố tương tác.