Roberto Bolano

Roberto Bolano

Roberto Bolano (28/04/1953 – 15/07/2003) là một tiểu thuyết gia, nhà văn truyện ngắn, nhà thơ và nhà tiểu luận người Chile. Tờ New York Times mô tả ông là "tiếng nói văn học Mỹ Latinh quan trọng nhất trong thế hệ của ông".

Tác phẩm của ông đã được dịch sang nhiều thứ tiếng, bao gồm tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý,tiếng Litva và tiếng Hà Lan. Vào thời điểm qua đời, ông đã có 37 hợp đồng xuất bản ở 10 quốc gia. Ngoài ra, Roberto Bolaño Ávalos còn nhận được những đánh giá tích cực từ cả các nhà văn lẫn nhà phê bình văn học đương đại và được coi là một trong những tác giả Mỹ Latinh vĩ đại của thế kỷ 20, cùng với các nhà văn tầm cỡ khác như Jorge Luis Borges và Julio Cortázar.