Robert Munsch

Robert Munsch

Robert Norman Munsch (sinh ngày 11 tháng 6 năm 1945) là một tác giả viết truyện thiếu nhi người Canada gốc Mỹ. Năm 1973, Munsch nhận bằng Thạc sĩ Giáo dục về Nghiên cứu Trẻ em tại Đại học Tufts. Ông chuyển đến Canada vào năm 1975 để làm việc tại trường mầm non của Đại học Guelph ở Guelph, Ontario. Munsch cũng giảng dạy tại Trường Cao đẳng Nghiên cứu Gia đình và Người tiêu dùng tại Đại học Guelph với tư cách là giảng viên và trợ lý giáo sư.