Robert Aickman

Robert Aickman

Robert Aickman sinh năm 1914 tại London. Ông sở hữu kho truyện kỳ lạ với hơn 50 câu chuyện ma, hai cuốn tiểu thuyết (The Late Breakfasters và The Model), hai tập hồi ký (The Attempted Rescue và The River Runs Uphill), và hai cuốn sách về hàng hải (Know Your Waterways và The Story of Our Inland Waterways).

Ông là đồng sáng lập và là chủ tịch lâu năm của Hiệp hội Đường thủy Nội địa giữa thế kỷ 20, một tổ chức đã giúp khôi phục một phần lớn hệ thống kênh rạch đang xuống cấp trầm trọng của nước Anh lúc bấy giờ.