Rob Moore

Rob Moore

Rob Moore là một doanh nhân, nhà đầu tư, chủ của nhiều doanh nghiệp. Đồng thời, anh là tác giả của 18 cuốn sách kinh doanh bán chạy nhất inc. Money & Life Leverage. Ngoài ra, anh còn làm sáng tạo nội dung và podcast chuyên nghiệp.