Rob Hansen

Rob Hansen

Rob Hansen là một lập trình viên máy tính. May mắn được theo học tại một ngôi trường có truyền thống kỹ thuật lâu đời, Robert rất mong muốn giúp đỡ những người trẻ khác tìm hiểu về chủ đề này, vốn không được dạy như một môn học ở trường. Robert đã viết đủ thứ, từ bằng sáng chế phần mềm đến trò chơi nhập vai trên máy tính bảng, nhưng Cool Coding là cuốn sách đầu tiên của anh ấy không phải là chủ đề viễn tưởng.