Rob Eastaway

Rob Eastaway

Rob Eastaway là một tác giả người Anh. Ông tích cực trong việc phổ biến toán học thông qua việc xuất bản nhiều cuốn sách về toán. Năm 2017, ông được trao huy chương Zeeman vì xuất sắc trong việc thúc đẩy toán học.