Rob Colson

Rob Colson

Rob Colson viết sách cho nhiều đối tượng độc giả.

Ông là tác giả từng đoạt giải thưởng về truyện minh họa phi hư cấu dành cho trẻ em và đã tạo ra nhiều bộ truyện về nhiều chủ đề STEM, đặc biệt tập trung vào toán học, thế giới tự nhiên. Đối với người lớn, Rob viết hoặc đóng góp cho một số cuốn sách lịch sử, ông đặc biệt quan tâm đến Châu Mỹ Latinh.