Rita Petruccioli

Rita Petruccioli

Rita Petruccioli là một họa sĩ minh họa và nghệ sĩ truyện tranh người Italy, sinh năm 1982 tại Rome. Cô học tại Accademia di Belle Arti tại Rome và ENSAD ở Paris. Cô hợp tác với nhiều nhà xuất bản như Mondadori, BAO Publishing, Penguin, Hachette, Sergio Bonelli Editore, Rulez, Ladybird, Timbuktu Lab, Zanichelli, Auzou, Il Castoro, Editori Laterza và La Nuova Frontiera Junior.