Richard Schmalensee

Richard Schmalensee

Richard Schmalensee từng là Hiệu trưởng John C Head III của Trường Quản lý MIT Sloan từ năm 1998 đến năm 2007. Ngoài ra, ông còn là thành viên Hội đồng Cố vấn Kinh tế của Tổng thống từ năm 1989 đến năm 1991 và giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Năng lượng MIT trong 12 năm.