Richard Holloway

Richard Holloway

Richard Holloway (sinh năm 1933) là nhà văn và đồng thời là khách mời phát thanh nổi tiếng thế giới. Ông là thành viên của Hiệp hội Hoàng gia tại Edinburgh. Ngoài ra, ông còn từng là Giám mục giáo phận Edinburgh từ năm 1986 đến năm 2000 và là Giám mục Giáo hội Tân giáo Scotland từ năm 1992 đến năm 2000. Ông hiện sống tại Edinburgh, Vương quốc Anh.